Trong khoảng thời gian gần đây, với đủ các lí do từ chủ quan đến khách quan dẫn đến việc đất nền luôn tục sốt chóng mặt từ các địa bàn Đông Sài Gòn, Tây Sài Gòn và gần đây là Nam Sài Gòn. Vậy đâu là nguyên nhân của việc này ?