Bản đồ quy hoạch huyện Đức Hòa Long An đến năm 2030 (mới nhất)

Đức Hòa được xem là vùng động lực phía bắc của tỉnh Long An với kinh tế chủ yếu là phát triển công nghiệp.Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Đức Hòa được quy hoạch trở thành khu đô thị vệ tinh TP.HCM do vị trí tiếp giáp đô thị bậc nhất cả nước và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Đức Hòa đến năm 2030

Về bản đồ quy hoạch đất đến năm 2030 của huyện Đức Hòa: Về vị trí và diện tích các khu vực được chuyển quy hoạch được thể hiện rõ trên bản đồ sử dụng đất của huyện thời kỳ từ năm 2021 – 2030. Trên bản đồ quy hoạch của huyện Đức Hòa có một phần thị trấn Đức Hòa, Thị trấn Hậu Nghĩa và thị trấn Hiệp Hòa đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch huyện Đức Hòa Long An đến năm 2030 (mới nhất)

Thông tin quy hoạch huyện Đức Hòa tới năm 2030.

Theo Phương án quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030 được chia làm 2 giai đoạn.

  • Giai đoạn 1: Định hướng hệ thống đô thị đến năm 2025

Long An sẽ có 24 đô thị (01 đô thị loại I, 04 đô thị loại III, 10 đô thị loại IV, 09 đô thị loại V). Trong đó, Đức Hòa được định hướng trở thành đô thị loại III.

  • Giai đoạn 2: Định hướng hệ thống đô thị đến năm 2030.

Đến năm 2030, Long An sẽ có 28 đô thị (01 đô thị loại I, 02 đô thị loại II, 02 đô thị loại III, 10 đô thị loại IV, 13 loại V).

Từ năm 2025 đến năm 2030, Tp Đức Hòa sẽ là đô thị loại III, định hướng trở thành thành phố Đức Hòa trước năm 2025.

Giai đoạn đến năm 2030, Đức Hòa sẽ hình thành khu vực dân cư tập trung chất lượng cao (residential area), phục vụ cho các vùng công nghiệp mật độ cao, hỗ trợ cho sự mở rộng của vùng TP. HCM. Đến năm 2050, Đức Hòa sẽ hình thành khu vực đô thị tập trung chất lượng cao (Metropolitan area), với chất lượng đô thị tương đương và gắn kết, trở thành một phần của TP. HCM mở rộng.

Tính chất và quy mô của định hướng phát triển của đô thị Đức Hòa đến năm 2030.

Tính chất:

  • Đức Hòa trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp trung tâm dịch vụ thương mại của vùng. Là đô thị đa chức năng có chất lượng cao.
  • Hình thành chuỗi đô thị sinh thái sông nước.
  • Có vị trí quan trọng trong an ninh quốc phòng.

Quy mô:

  • Đến năm 2023 dân số đô thị đạt 450.000 người.
  • Đất xây dựng đô thị khoảng 15.000 ha, đất dân dụng khoảng 2.000 ha, bình quân khoảng 80-90m2/ người.

Quy hoạch sử dụng đất, đô thị của huyện Đức Hòa chi tiết.

Theo quy hoạch chung đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện Đức Hòa sẽ nâng cấp lên thành thị xã Hậu Nghĩa, gồm 10 phường: Bàu Trai, Hiệp Hòa Bắc, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Tây, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Hạ, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Hiệp Hòa Nam, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, Tân Phú, Tân Mỹ và 7 xã: An Ninh Đông, An Ninh Tây, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Lộc Giang.

Quy hoạch phát triển giao thông huyện Đức Hòa

Đối với cơ sở hạ tầng sẽ có những thông tin như sau:

  • Mở rộng các tuyến đường: 821 (rộng 7m – 11m, dài 4,7km), 822 Hiệp Hòa – Cầu Tân Thái (rộng 7m, dài 12,5km) 823 Trà Cú – Cầu Thầy Ca (rộng 7 – 11m, dài 12,3km), 823B KCN Đức Hòa 2 – 3 (rộng 11m, dài 11km), 824 Hựu Thạnh – Mỹ Hạnh (rộng từ 11 – 19m, dài 12,3km), Đại lộ Đức Hòa – Hậu Nghĩa ( rộng 40m, dài 9km), Hải Sơn – Tân Đức (rộng 30 – 45m, dài 6km).

 

  • Xây dựng, mở rộng hoàn thiện các tuyến: 823C Gò Mối – Mỹ Hạnh (rộng 9m, dài 9km) , 825 Lộc Giang – Cầu Đôi (rộng 11 – 30m, dài 33,2km), 830 Hiệp Hòa – Hựu Thạnh (rộng 7 – 17m, dài 30km) và kênh Tây (rộng 22m, dài 8km).

Bên cạnh đó, việc nâng cấp tuyến đường Vành Đai 3, Vành Đai 4 cũng là đòn bẩy vững chắc giúp giao thông và kinh tế Đức Hòa phát triển trong tương lai.

Các cách tra cứu thông tin quy hoạch huyện Đức Hòa mới nhất.

Đối với người dân hoặc các nhà đầu tư đang quan tâm đến nhà đất Đức Hòa có thể tra cứu thông tin quy hoạch bằng các cách sau đây:

Cách 1: Tra cứu thông tin đất trực tiếp tại xã, phường

Cách 2: Tra cứu trực tiếp tại Văn phòng công chứng đất đai

Cách 3: Tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến.