0931213111
106 – 108 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM
info@benthanhinvest.vn

Chiến Lược Phát Triển

Tầm nhìn dài hạn trở thành một trong các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt nam đòi hỏi Bến Thành Invest phải có sự hoạch định rõ ràng. Chiến lược phát triển của Bến Thành Invest nhắm đến mục tiêu mở rộng quy mô nhân sự, gia tăng số lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng cơ chế vận hành hiệu quả. Với sự hoạc định rõ ràng này, Bến Thành Invest mới có thể duy trì sự phát triển bền vững, đặc biệt là trong những giai đoạn biến động của thị trường bất động sản.

hợp tác

Không ngừng mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

đội ngũ

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao thông qua kế hoạch tuyển dụng và đào tạo bày bản.

vận hành

Xây dựng và thực thi cơ chế vận hành, giám sát hiệu quả để nâng cao năng suất làm việc của các bộ phận, phòng ban.