Trang chủ Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG

☀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 🎋 Quyền lợi của bạn là:  👉 Lương cơ bản: 15 - 20 triệu/ tháng. 👉 Chính sách hoa hồng hấp dẫn, cạnh...

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

☀ NHÂN VIÊN KINH DOANH 🎋 Quyền lợi của bạn là:  👉 Lương: 6 - 20 triệu, Hoa Hồng cao (từ 3% - 4%) -> Thu nhập trên...